Hva er blokkjeder og hvordan fungerer det?

Teknologien blokkjede, eller blockchain på engelsk, forventes å påvirke næringslivet og offentlig sektor i fremtiden. Blokkjedeteknologi knyttes i det fleste sammenhenger opp mot kryptovalutaen Bitcoin. Selv om blokkjedeteknologien startet som et kryptovaluta-prosjekt, har det utviklet seg til å bli revolusjonerende innen digital innovasjon og utvikling. Denne teknologien vil endre hvordan vi lagrer og utveksler data.

Blokkjeder  kan kalles en logg som består av flere blokker med informasjon. Alt du gjør blir loggført og kryptert på en spesiell måte. Det lages mange kopier av hver logg, som også blir oppdatert hver gang det foretas en endring i loggen. Historikken blir derfor lik i alle kopiene. For å gjøre uønsket endring i loggen må en hacker først knekke krypteringskoden, og deretter finne og endre hele historikken i alle kopiene. Teoretisk sett er dette mulig, men i praksis er det høyst usannsynlig. Derfor anses blokkjedeteknologien å være tryggere enn blant annet bankene.

Blokkjedeteknologien kan bety en verden uten banker, signaturer og revisorer. Det vil gi oss nye muligheter i forhold til utveksling av verdifull informasjon, dokumenter og penger. Den fjerner mellomledd og lar brukerne sende viktige data direkte til hverandre.

I bransjer der økonomiske transaksjoner er i fokus, vil denne teknologien øke effektiviteten og hindre innblanding av uønskede aktører.

Blockchain, Cryptocurrency, Nettverk, Virtuelle, Valuta
Bilde hentet fra Pixabay

Hva vil dette si for nordmenn?
All informasjon om en person blir i dag lagret på en server. Hvis du har giftet deg, kjøpt leilighet eller overført penger, blir denne informasjonen lagret hos offentlige eller private bedrifter. Dette systemet er mer mottakelig for personer som prøver å hacke seg inn for å endre eller finne informasjon. Blokkjedeteknologien gjør dette så og si umulig per dags dato.

Det betales avgifter for at personer skal registrere, sjekke og vedlikeholde informasjon om deg. Ved kjøp av en bil, må du betale en omregistreringsavgift i forbindelse med kjøpet. Med blokkjedeteknologi vil alt dette skje automatisk og lagres på en sikker måte.

For oss vil denne teknologien innebære at vi blant annet kan overføre penger uten involvering fra banker, bruke digital legitimasjon basert på blokkjede og pasientjournaler vil være enklere å få tilgang til og være tilgjengelige i alle land.

Kilder:

Bilde hentet fra Pixabay

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

About Malin Evensberget Midtsundstad

1 thought on “Hva er blokkjeder og hvordan fungerer det?

  1. Du forklarer godt hva blokkjede-konseptet er og bruker gode og relevante eksempler.

    Hadde ønsket meg et litt lengre innlegg der du drøfter litt mer rundt positive/negative sider ved teknologien, og kanskje litt mer utover hva den kan brukes til.

    Gleder meg til å lese flere av innleggene dine:D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *