Min digitale hverdag

I hverdagen benytter jeg meg mest av Facebook sin Messenger, Snapchat og Instagram. Alle tre brukes i størst grad til å kommunisere og sende ting til familie og venner. I skolesammenheng benytter jeg meg av Canvas, StudentWeb, Wiseflow og Google Docs. Canvas, StudentWeb og Wiseflow brukes til å innhente informasjon. Google Docs er en meget god plattform å bruke når…

Continue Reading

Kurs i Google Power search

I valgfaget digital markedsføring, anbefalte Arne Krokan studentene å gjennomføre et kurs i Google Power search. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan Google sin søkemotor fungerer og hvordan man kan søke mer effektivt. Kurset er delt inn i seks ulike deler, inkludert en test man kan gjennomføre etter hver del. Jeg skal nå komme med noen tips til…

Continue Reading

Hva er blokkjeder og hvordan fungerer det?

Teknologien blokkjede, eller blockchain på engelsk, forventes å påvirke næringslivet og offentlig sektor i fremtiden. Blokkjedeteknologi knyttes i det fleste sammenhenger opp mot kryptovalutaen Bitcoin. Selv om blokkjedeteknologien startet som et kryptovaluta-prosjekt, har det utviklet seg til å bli revolusjonerende innen digital innovasjon og utvikling. Denne teknologien vil endre hvordan vi lagrer og utveksler data. Blokkjeder  kan kalles en logg…

Continue Reading

Filterbobler og ekkokamre

Vi lever i en digital mediehverdag hvor vi mottar nyheter og informasjon kontinuerlig, men blir noe av informasjonen ekskludert? EkkokammerEkkokammer-effekten er når publikum bare får se ting som underbygger deres eget syn. Algoritmer fungerer på en slik måte at du får se mer av det du liker og mindre av andre ting. Informasjon og oppfatninger blir dermed forsterket gjennom repetert…

Continue Reading

Plattformtjenesten Spotify

I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt i Spotify som en plattformtjeneste for å gi en bedre forståelse av hvordan denne tjenesten har bidratt til å senke transaksjonskostnadene til kunder som ønsker å høre på musikk. Hva er Spotify?Spotify er verdens mest brukte strømmetjeneste for musikk. Våren 2019 registrerte Spotify over 100 millioner betalende abonnenter, og at den totale lytterbasen…

Continue Reading

Hva er kunstig intelligens

Vi hører stadig oftere om kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), men hva er det? Artificial intelligence (AI)Artificial intelligence er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens (Deloitte). Dette kan omfatte oppgaver som oversettelser, selvkjørende biler, roboter der hjernen er kunstig intelligens og talegjenkjenning. Vi benytter oss av…

Continue Reading