Filterbobler og ekkokamre

Vi lever i en digital mediehverdag hvor vi mottar nyheter og informasjon kontinuerlig, men blir noe av informasjonen ekskludert? EkkokammerEkkokammer-effekten er når publikum bare får se ting som underbygger deres eget syn. Algoritmer fungerer på en slik måte at du får se mer av det du liker og mindre av andre ting. Informasjon og oppfatninger blir dermed forsterket gjennom repetert…

Continue Reading

Plattformtjenesten Spotify

I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt i Spotify som en plattformtjeneste for å gi en bedre forståelse av hvordan denne tjenesten har bidratt til å senke transaksjonskostnadene til kunder som ønsker å høre på musikk. Hva er Spotify?Spotify er verdens mest brukte strømmetjeneste for musikk. Våren 2019 registrerte Spotify over 100 millioner betalende abonnenter, og at den totale lytterbasen…

Continue Reading

Hva er kunstig intelligens

Vi hører stadig oftere om kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), men hva er det? Artificial intelligence (AI)Artificial intelligence er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens (Deloitte). Dette kan omfatte oppgaver som oversettelser, selvkjørende biler, roboter der hjernen er kunstig intelligens og talegjenkjenning. Vi benytter oss av…

Continue Reading